20.04.2020

Nowe kontrakty wydawnicze

news

Ze względu na pandemię koronawirusa firmy skupione w Marszałek Publishing Group pracują zdalnie. W tym trybie prezes MPG dr Adam Marszałek i jego asystent prowadzili negocjacje z przedstawicielami chińskich firm wydawniczych: Sichuan Lan-Bridge Information Technology oraz Beijing Times Chinese Press. Efektem rozmów było podpisanie on-line kontraktów przewidujących publikację w Polsce ponad dwudziestu chińskich książek, mi. in. o najnowszych chińskich trendach kulturowych, historii ryżu, integralności Chin oraz relacjach Chiny-Afryka.