18.03.2020

Książki dla dzieci

news

Podczas pobytu w Chinach Prezes Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek podjął rozmowy o możliwości nawiązania współpracy między zarządzanym koncernem a chińskim wydawnictwem książek dla dzieci China Children’s Press & Publication Group. W negocjacjach uczestniczyli również: menadżer generalna CCPPG Lina Shen, asystent Prezesa dr Bartosz Płotka, menadżerka praw autorskich Chunchen Wang oraz Qiang Tian.