07.02.2020

Spotkanie z Encyclopedia of China Publishing House

news

Dla delegacji Marszałek Publishing Group pobyt w Chinach to nie tylko nowe twarze, ale często spotkania ze stałymi partnerami wydawniczymi. Dlatego dużo radości sprawiło nam spotkanie z zespołem Encyclopedia of China Publishing House, któremu przewodniczyła dyrektor ECPH Ma Lina. Zaowocuje ono publikacją kolejnych książek tego prestiżowego wydawnictwa.