31.01.2020

Forum grupy wydawnictw z Shanxi

news

W Chinach odbyło się forum grupy wydawniczej z Shanxi, na które zaproszeni zostali m. in. delegaci Marszałek Publishing Group: Prezes dr Adam Marszałek, prof. Miao Huashou, szef Helvetici dr Oleg Golovko i asystent dr Bartosz Płotka. Zaproszonym zostały zaprezentowane najnowsze dokonania aż siedmiu wydawnictw wchodzących w skład grupy. Redaktorki Yike Tian i Ren Xiufang pokazały zgromadzonym namacalne efekty prac chińskich wydawców, które zrobiły na gościach duże wrażenie.