05.12.2019

Przygotowania do promocji

news

W warszawskim Domu Literatury odbyło się spotkanie robocze poświęcone organizacji wydarzenia promocyjnego pierwszego tomu książki Xi Jinpinga pt. Zarządzanie Chinami. Jej polska wersja powstała dzięki współpracy Wydawnictwa Adam Marszałek i Foreign Languages Press. Ustalono, że promocja odbędzie się 19 grudnia 2019 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie o godz. 9:30 pod patronatem Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce i Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski”. Podczas wydarzenia głos zabiorą znamienici goście, w tym m.in. obecny Ambasador ChRL w Polsce, JE Liu Guangyuan.

Negocjacje prowadzili: dyrektor działu współpracy zagranicznej China International Publishing Group Wang Hongwei, prezes Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek, wicedyrektor działu współpracy zagranicznej Foreign Languages Press Dou Qiang, prezes Związku Literatów Polskich Marek Wawrzkiewicz, menadżer generalny Bosheng International Cultural Communication Gao Xin oraz asystent ds. międzynarodowych MPG dr Bartosz Płotka.