18.10.2019

Rozmowy o Kongresie

news

Wydawnictwo Adam Marszałek odwiedziła dwuosobowa delegacja z Ukrainy, by porozmawiać o udziale ukraińskich uczonych w VII Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim oraz rozszerzeniu możliwości publikacyjnych uczestników Kongresu. Prezes wchodzącego w skład Marszałek Publishing Group Wydawnictwa Helvetica z Odessy, Oleg Golovko, zaproponował możliwość publikacji anglojęzycznych tekstów pokongresowych w czasopismach Baltija Publishing – w tym prestiżowym, indeksowanym w Web of Science – periodyku Baltic Journal of Economic Studies. Towarzyszący mu dyrektor Center for Ukrainian and European Scientific Cooperation Mykhaila Vikhiaiev wyszedł z inicjatywą organizacji towarzyszącego Kongresowi seminarium z udziałem najwybitniejszych ukraińskich uczonych poświęconego problematyce współczesnej Ukrainy. Z gośćmi rozmawiali prezes koncernu Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek i sekretarz VII MKA dr Bartosz Płotka.