29.08.2019

Nowy wielki partner

news

Dwie z dziesięciu firm skupionych w Marszałek Publishing Group – Time Marszałek Group oraz Wydawnictwo Naukowe GRADO – nawiązały współpracę z wielkim chińskim koncernem wydawniczym z prowincji Jiangxi. W wyniku przeprowadzonych rozmów i ustaleń podpisano 19 umów na wydanie łącznie 28 książek na temat kultury i historii Chin oraz prowincji Jiangxi w Polsce. Cieszymy się, że możemy rozpocząć współpracę z tak dużym i znaczącym partnerem wydawniczym oraz dlatego, że wspólnie wydawane książki będą sukcesywnie pojawiać się w naszej ofercie, stając się dostępnymi dla polskich Czytelników.