02.08.2019

Popularne maksymy konfucjańskie

news

W przededniu Międzynarodowych Targów Książki w Pekinie nakładem wydawnictwa Time Marszałek Group – we współpracy z China Renmin University Press – ukazała się książka Popularne maksymy konfucjańskie. Jej autorem jest Zeng Guoxiang, który zebrał myśli filozoficzne i etyczne Konfucjusza na takie tematy, jak: humanizm, poświęcenie i wielkoduszność, szacunek synów, uczciwość, rytuał i obowiązek, samodoskonalenie, poszanowanie ładu w rodzinie, kształcenie, rządzenie państwem oraz zastosowanie tych zaleceń w realnym życiu. Polskojęzycznym wersjom maksym towarzyszą wersje oryginalne (zapisane alfabetem chińskim).