26.07.2019

Kongresowe umowy

news

Ważnym punktem Kongresów Azjatyckich są umowy międzynarodowe podpisywane pomiędzy uczestniczącymi w nich firmami. W trakcie trwania VI Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego zawarto ich sześć. Prezes Adam Marszałek oraz redaktor naczelny China Renmin University Press Liu Zhi podpisali umowę przewidującą publikację w Polsce trzech interesujących książek autorstwa wybitnych chińskich uczonych: Jin Nuo, Lian Wei oraz Zhu Yongxin. Z kolei na Uniwersytecie Warszawskim dyrektor Yolanda Liu i prezes Adam Marszałek uzgodnili, że w Polsce i Kirgistanie ukażą się dwie książki: „Diplomacy and Foreign Relations” oraz „Ideological Development”. W Odessie zaś odbyło się seminarium, w trakcie którego w obecności prezesa Adama Marszałka dyrektor Oleg Gołowko i redaktor naczelny CRUP Liu Zhi podpisali dokument przewidujący publikację na Ukrainie trzech książek autorstwa Zhu Yongxina, He Yaomina oraz Zhu Xinkai