26.07.2019

Witamy w Polsce

news

W ostatnim czasie nastąpiła zmiana na stanowisku radcy ds. kultury Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. Obecnie tę funkcję sprawuje pani Zhang Zhonghua, która jest wybitnym i doświadczonym dyplomatą. W przeszłości pełniła wiele ważnych funkcji w Chinach i innych krajach, m.in. w Rosji. W czasie spotkania z dr. Adamem Marszałkiem zadeklarowała chęć ścisłej współpracy z Towarzystwem Azji i Pacyfiku oraz wydawnictwami wchodzącymi w skład Marszałek Publishing Group.