26.07.2019

Propozycja z WUHANU

news

Mające swoją siedzibę w zaprzyjaźnionej z województwem kujawsko-pomorskim prowincji Hubei wydawnictwo Wuhan Xinxin Book zgłosiło chęć nawiązania ścisłej współpracy wydawniczej z firmami skupionymi w Marszałek Publishing Group. Zdaniem Coco, manager do spraw międzynarodowych Wuhan Xinxin Book, ich oferta jest bardzo bogata i może być atrakcyjna dla polskiego czytelnika.