Aktualności
02.08.2019

Popularne maksymy konfucjańskie

W przededniu Międzynarodowych Targów Książki w Pekinie nakładem wydawnictwa Time Marszałek Group – we współpracy z China Renmin University Press – ukazała się książka Popularne maksymy konfucjańskie.

01.08.2019

Przyjęcie w Ambasadzie ChRL

30 lipca 2019 roku w Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie odbyło się oficjalne przyjęcie z okazji 92. rocznicy założenia Chińskiej Armii Ludowej wydane przez Ambasadora ChRL JE Liu Guangyuana oraz Attache Obrony ChRL Starszego Pułkownika Li Jiana.

 

26.07.2019

Nagroda dla Pani Prezes

Prof. Miao Huashou z Pekinu przekazał Wydawnictwu historyczne zdjęcie, na którym Pani Liu Yandong, wicepremier Rządu Chińskiej Republiki Ludowej, wręcza prof. Joannie Marszałek-Kawie nagrodę państwową dla młodych naukowców publikujących swe prace w Chinach. Pani Prezes była jednym z sześciu naukowców wyróżnionych tą prestiżową nagrodą. Uroczystość odbyła się w siedzibie chińskiego parlamentu.

26.07.2019

Kongresowe umowy

Ważnym punktem Kongresów Azjatyckich są umowy międzynarodowe podpisywane pomiędzy uczestniczącymi w nich firmami. W trakcie trwania VI Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego zawarto ich sześć. Prezes Adam Marszałek oraz redaktor naczelny China Renmin University Press Liu Zhi podpisali umowę przewidującą publikację w Polsce trzech interesujących książek autorstwa wybitnych chińskich uczonych: Jin Nuo, Lian Wei oraz Zhu Yongxin. Z kolei na Uniwersytecie Warszawskim dyrektor Yolanda Liu i prezes Adam Marszałek uzgodnili, że w Polsce i Kirgistanie ukażą się dwie książki: „Diplomacy and Foreign Relations” oraz „Ideological Development”. W Odessie zaś odbyło się seminarium, w trakcie którego w obecności prezesa Adama Marszałka dyrektor Oleg Gołowko i redaktor naczelny CRUP Liu Zhi podpisali dokument przewidujący publikację na Ukrainie trzech książek autorstwa Zhu Yongxina, He Yaomina oraz Zhu Xinkai

26.07.2019

Umowa z Wydawnictwem Języków Obcych

VI Międzynarodowemu Kongresowi Azjatyckiemu towarzyszy wiele spotkań biznesowych. W trakcie Kongresu zostaną podpisane liczne umowy handlowe między partnerami z Polski i krajów azjatyckich. Pierwszą umowę o współpracy podpisali reprezentująca wydawnictwo Foreign Language Teaching and Research Publishing zastępca redaktora naczelnego Zhang Siying oraz prezes Time Marszałek Group dr Adam Marszałek. Przewiduje ona publikację w Polsce serii Fun with Chinese oferującej naukę języka chińskiego dla dzieci. W uroczystości uczestniczyli kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu Katarzyna Szczutkowska, redaktor techniczny Ryszard Kurasz, manager prawny Li Dan, wiceprezydent Torunia Zbigniew Rasielewski, redaktor Działu Publikacji Międzynarodowych Meng Jiawen, redaktor Kinga Sołowiej oraz kierownik Redakcji Humanistycznej Szymon Gumienik.

26.07.2019

Witamy w Polsce

W ostatnim czasie nastąpiła zmiana na stanowisku radcy ds. kultury Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. Obecnie tę funkcję sprawuje pani Zhang Zhonghua, która jest wybitnym i doświadczonym dyplomatą. W przeszłości pełniła wiele ważnych funkcji w Chinach i innych krajach, m.in. w Rosji. W czasie spotkania z dr. Adamem Marszałkiem zadeklarowała chęć ścisłej współpracy z Towarzystwem Azji i Pacyfiku oraz wydawnictwami wchodzącymi w skład Marszałek Publishing Group.

26.07.2019

Zacieśniamy Przyjaźń z Hubei

Chęć nawiązania współpracy z Time Marszałek Group w wydawaniu książek przeznaczonych dla dzieci i młodzieży wyraziła zastępca generalnego managera z Changjiang Children’s Press z Wuhanu – pani Yao Lei.

26.07.2019

Partner z TIANJINU

Podczas konferencji wydawców Joyce Lee – manager ds. praw autorskich reprezentująca New Buds Publishing House – w rozmowie z dr. Adamem Marszałkiem przedstawiła ciekawą propozycję opublikowania w Polsce serii książek.

26.07.2019

Propozycja z WUHANU

Mające swoją siedzibę w zaprzyjaźnionej z województwem kujawsko-pomorskim prowincji Hubei wydawnictwo Wuhan Xinxin Book zgłosiło chęć nawiązania ścisłej współpracy wydawniczej z firmami skupionymi w Marszałek Publishing Group.

06.03.2019

VII MIĘDZYNARODOWY KONGRES AZJATYCKI

Trwa rejestracja na VII Międzynarodowy Kongres Azjatycki, który odbędzie się 21-23 X 2020 roku. Dla wszystkich zainteresowanych informacje o przygotowaniach, organizatorach oraz zasadach uczestnictwa zostały umieszczone na stronie www.kongresazja.pl