Aktualności
30.08.2019

Nagroda dla Time Marszałek Group

W dniu 22 sierpnia 2019 roku w Pekinie odbyło się China’s Foreign Languages Education and Publishing Forum zorganizowane dla wydawców z całego świata zajmujących się publikowaniem książek chińskich autorów. Time Marszałek Group zostało zaproszone do elitarnego grona uczestników Forum przez Xu Jianzhonga, redaktora naczelnego prestiżowego pekińskiego wydawnictwa Foreign Languages Teaching and Research Press, które w trakcie Forum świętowało 40-lecie założenia. Marszałek Publishing Group reprezentowała prof. Joanna Marszałek-Kawa, która odebrała nagrodę dla naszej oficyny wydawniczej.

 

29.08.2019

Nowy wielki partner

Dwie z dziesięciu firm skupionych w Marszałek Publishing Group – Time Marszałek Group oraz Wydawnictwo Naukowe GRADO – nawiązały współpracę z wielkim chińskim koncernem wydawniczym z prowincji Jiangxi. W wyniku przeprowadzonych rozmów i ustaleń podpisano 19 umów na wydanie łącznie 28 książek na temat kultury i historii Chin oraz prowincji Jiangxi w Polsce. Cieszymy się, że możemy rozpocząć współpracę z tak dużym i znaczącym partnerem wydawniczym oraz dlatego, że wspólnie wydawane książki będą sukcesywnie pojawiać się w naszej ofercie, stając się dostępnymi dla polskich Czytelników.

 

23.08.2019

Prezentujemy na targach w Pekinie

Oferta wydawnicza Time Marszałek Group powiększyła się o trzy kolejne tytuły chińskich autorów, które – wraz z wcześniej omawianymi „Popularnymi maksymami konfucjańskimi” – zaprezentujemy w przyszłym tygodniu na Międzynarodowych Targach Książki w Pekinie.

09.08.2019

70 lat współpracy Polski z Chinami

Delegacja Time Marszałek Group uczestniczyła w obchodach 70. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Chinami, które odbyły się w Hotelu Radisson Classic w Warszawie.  Wydarzenie rozpoczęło się przemówieniami reprezentantów Chin i Polski: Ambasadora Chin, JE Liu Guangyuana oraz Przewodniczącego Polsko-Chińskiej Grupy Parlamentarnej, Grzegorza Czeleja.

02.08.2019

Popularne maksymy konfucjańskie

W przededniu Międzynarodowych Targów Książki w Pekinie nakładem wydawnictwa Time Marszałek Group – we współpracy z China Renmin University Press – ukazała się książka Popularne maksymy konfucjańskie.

01.08.2019

Przyjęcie w Ambasadzie ChRL

30 lipca 2019 roku w Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie odbyło się oficjalne przyjęcie z okazji 92. rocznicy założenia Chińskiej Armii Ludowej wydane przez Ambasadora ChRL JE Liu Guangyuana oraz Attache Obrony ChRL Starszego Pułkownika Li Jiana.

 

26.07.2019

Nagroda dla Pani Prezes

Prof. Miao Huashou z Pekinu przekazał Wydawnictwu historyczne zdjęcie, na którym Pani Liu Yandong, wicepremier Rządu Chińskiej Republiki Ludowej, wręcza prof. Joannie Marszałek-Kawie nagrodę państwową dla młodych naukowców publikujących swe prace w Chinach. Pani Prezes była jednym z sześciu naukowców wyróżnionych tą prestiżową nagrodą. Uroczystość odbyła się w siedzibie chińskiego parlamentu.

26.07.2019

Kongresowe umowy

Ważnym punktem Kongresów Azjatyckich są umowy międzynarodowe podpisywane pomiędzy uczestniczącymi w nich firmami. W trakcie trwania VI Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego zawarto ich sześć. Prezes Adam Marszałek oraz redaktor naczelny China Renmin University Press Liu Zhi podpisali umowę przewidującą publikację w Polsce trzech interesujących książek autorstwa wybitnych chińskich uczonych: Jin Nuo, Lian Wei oraz Zhu Yongxin. Z kolei na Uniwersytecie Warszawskim dyrektor Yolanda Liu i prezes Adam Marszałek uzgodnili, że w Polsce i Kirgistanie ukażą się dwie książki: „Diplomacy and Foreign Relations” oraz „Ideological Development”. W Odessie zaś odbyło się seminarium, w trakcie którego w obecności prezesa Adama Marszałka dyrektor Oleg Gołowko i redaktor naczelny CRUP Liu Zhi podpisali dokument przewidujący publikację na Ukrainie trzech książek autorstwa Zhu Yongxina, He Yaomina oraz Zhu Xinkai

26.07.2019

Umowa z Wydawnictwem Języków Obcych

VI Międzynarodowemu Kongresowi Azjatyckiemu towarzyszy wiele spotkań biznesowych. W trakcie Kongresu zostaną podpisane liczne umowy handlowe między partnerami z Polski i krajów azjatyckich. Pierwszą umowę o współpracy podpisali reprezentująca wydawnictwo Foreign Language Teaching and Research Publishing zastępca redaktora naczelnego Zhang Siying oraz prezes Time Marszałek Group dr Adam Marszałek. Przewiduje ona publikację w Polsce serii Fun with Chinese oferującej naukę języka chińskiego dla dzieci. W uroczystości uczestniczyli kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu Katarzyna Szczutkowska, redaktor techniczny Ryszard Kurasz, manager prawny Li Dan, wiceprezydent Torunia Zbigniew Rasielewski, redaktor Działu Publikacji Międzynarodowych Meng Jiawen, redaktor Kinga Sołowiej oraz kierownik Redakcji Humanistycznej Szymon Gumienik.

26.07.2019

Witamy w Polsce

W ostatnim czasie nastąpiła zmiana na stanowisku radcy ds. kultury Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. Obecnie tę funkcję sprawuje pani Zhang Zhonghua, która jest wybitnym i doświadczonym dyplomatą. W przeszłości pełniła wiele ważnych funkcji w Chinach i innych krajach, m.in. w Rosji. W czasie spotkania z dr. Adamem Marszałkiem zadeklarowała chęć ścisłej współpracy z Towarzystwem Azji i Pacyfiku oraz wydawnictwami wchodzącymi w skład Marszałek Publishing Group.